Menu
Your Cart

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Tuna Aktif Spor Şirketi olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunan, Kavaklı Mah. Orhangazi Cad. 39/B Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim Şirket tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde (www.roaft.com) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez ayarları yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?

Çerez (“Cookie” veya ”Tanımlama Bilgisi”), ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin, dil tercihi veya oturum açma bilgileri gibi hakkınızdaki bilgileri hatırlayabilmek için tarayıcınızdan cihazınızda depolamasını istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn; https://www.kreuz.com.tr tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup internet sitelerinde yaygın olarak çerez kullanımı söz konusudur.

Çerez Nedir?

Çerezleri Kim, Nasıl Yerleştirir?

Çerezler, internet sitelerinde gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Tuna Aktif Spor bünyesindeki https://www.kreuz.com.tr internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla yerleştirilmektedir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum (session) çerezleri ve kalıcı (persistent) çerezler kullanmaktadır. Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezleri, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Taraflarına göre çerez çeşitleri: (birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler) Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi ( https://www.kreuz.com.tr ) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından, örneğin Tuna Aktif spor ile iş birliği içerisinde olan, hedefleme/reklam veya analitik amaçlı iş ortakları gibi, üçüncü bir tarafça yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde taraflarına göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Kreuz.com.tr olarak, kullanım amaçlarına göre dört tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: (i) Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri, (ii) Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri, (iii) İşlevsel Tanımlama Çerezleri, ve (iv) Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleridir.

1) Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmakta olup anonim bilgiler (IP maskelemesi gibi uygulamalarla kişisel veri taşınması önüne geçilerek) içermektedir.

2) Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu öğrenmemize ve kullanıcıların sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Diğer bir deyişle, bu çerezler takip ve raporlama çerezlerinin amacına hizmet etmektedir. Ancak, bu çerezler topladığı bilgileri birinci taraf olarak anonim hale getirilerek kullanılan zorunlu/gerekli çerez amacına hizmet ettiğinde sadece zorunlu/gerekli çerez olarak sınıflandırılacaktır. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde örneğin Google tarafından ilgi alanlarınızın takibi ve raporlanması yapılamaz.

3) İşlevsel Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizde gelişmiş bir işlevsellik ve kişiselleştirme sunulmasına olanak sağlar. İşlevsel tanımlama çerezleri, https://www.kreuz.com.tr tarafından veya hizmetlerini sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yerleştirilebilir. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin: Sepetinize eklediğiniz ürünlerin hatırlanması.

4) Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik ürün sunmak amacıyla kullanılmakta olup reklam ortaklarımız tarafından internet sitemize yerleştirilmektedir. Bu sayede hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları size göstermek için kullanılabilir. Hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. Hedefleme çerezlerine izin vermemeniz durumunda, hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma olasılığınız düşük olacaktır. Örneğin: sıklıkla ziyaret ettiğiniz ürünler tespit edilerek tarafınıza kişiselleştirilmiş ürün önerisi ile hizmet sunulması.

kreuz.com.tr TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ VE ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Roaft, https://www.kreuz.com.tr internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Ayarları” butonu vasıtasıyla ulaşacağınız ekranda yer alan tabloda her bir çerezin adına ve kullanım amaçlarına yer vermiştir.  kreuz.com.tr , söz konusu tabloda yer alan amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz;

  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizde kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizin performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, sitemizin kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla,
  • Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak; Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, internet sitesinin içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

kreuz.com.tr, ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLADIĞI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAKTADIR?

www.kreuz.com.tr çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu olan ilkelere uygun olarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir.

www.roaft.com internet sitesi çerezleri; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, açık rızanız hukuki sebebine dayanılarak, sosyal medya mecraları aracılığıyla https://www.kreuz.com.tr ’a giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile paylaşılabilmektedir. https://www.kreuz.com.tr ayrıca açık rıza vermeniz halinde, Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmakta ve bu doğrultuda kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), burada yer alan adresi ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kreuz.com.tr , kişisel verilerinizi, yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, onay vermeniz halinde, hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, çerez tercihlerinize uygun olarak çerez yönetimi sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içinde ve (hizmet alınan yurt dışında yerleşik şirketler vasıtasıyla çerez kullanılması sebebiyle) yurt dışındaki tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin, dil tercihi veya oturum açma bilgileri gibi hakkınızdaki bilgileri hatırlayabilmek için tarayıcınızdan cihazınızda depolamasını istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Bu çerezler, bizim tarafımızdan ayarlanır ve birinci taraf tanımlama bilgileri olarak adlandırılır. Reklam ve pazarlama çalışmalarımız için ziyaret ettiğinizden farklı bir etki alanından gelen üçüncü taraf tanımlama bilgilerini de kullanırız. Ayrıntılı bilgi vermek gerekirse çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

İşlevsel Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu işlevlerden tümü veya bazıları doğru şekilde çalışmayabilir.

Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

Çerezlerin Yönetimi ve Ayarlanması

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Çerez Ayarlarını Yapılandır” linkine tıkladığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet” kısmından, çerez ayarları panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenilemeniz önerilmektedir.

Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü pasif hale getirme imkânınız bulunmamaktadır.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak da çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari: Safari uygulamasında Safari > Ayarlar’ı seçin, sonra Gizlilik’i tıklayın. Web Sitesi Verilerini Yönet’i tıklayın.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://privacybadger.org/tr/)).

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne Kavaklı Mah. Orhangazi Cad. 39/B Beylikdüzü / İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta info@kreuz.com.tr e-posta adresine iletebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nimizi inceleyebilirsiniz. kreuz.com.tr , çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve işbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tu